POWER4SUCCESS

FUNDAMENTY SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ

POWER4SUCCESS FUNDAMENTY SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ

Czym jest program Power4Success?

Angażujący program rozwojowy pomagający doskonalić skuteczność osobistą poprzez modelowanie postaw, budowanie nowych nawyków oraz rozwijanie umiejętności przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej i bogatego doświadczenia z ekstremalnych wypraw na krańce świata. Program to źródło:

 • Sprawdzonych narzędzi

 • Ciekawych i inspirujących studiów przypadków

 • Praktycznych ćwiczeń

 • Cennych wskazówek

Co znajdziesz w  Fundamenty Skuteczności Osobistej?
Dzięki programowi Fundamenty Skuteczności Osobistej:
 • Poznasz tajniki wizualizacji jako cennego narzędzia

  planowania i/lub zarządzania swoim strachem.

 • Dowiesz się co jest faktycznie Twoją wewnętrzną motywacją

  i jak ją modelować.

 • Nauczysz się pracować z własną intuicją

  jako źródłem cennej wiedzy.

 • Zrozumiesz jak Akceptacja + Uważność + Wdzięczność pomagają

  zachować równowagę w życiu biznesowym i prywatnym.

 • Dowiesz się jak dbać i zarządzać własną energią,

  aby podejmować właściwe decyzje.

 • Dowiesz się czym właściwie jest zasada "Less is more"

  – czyli jak w ograniczeniu poznać Mistrza.

 • Otrzymasz narzędzia do eliminowania i ograniczania tego,

  co nie tworzy wartości w Twoim życiu.

Co znajdziesz w programie rozwojowym?

Curriculum Power4Success:

Wprowadzenie do programu. Tu znajdziesz też pierwsze materiały do pobrania - Notes do pracy własnej, który będzie Ci towarzyszył w ciągu całego programu.

Test autooceny przed rozpoczęciem procesu rozwojowego.

W tej części znajdziesz 4 moduły rozwojowe: Ja, Wizualizacja, Intuicja oraz Prawda i Universum.

Ten moduł jest o poznaniu siebie. Odpowiesz sobie na pytania: Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jakie są moje wartości?
Poznanie swojego "Ja" może być naszym wewnętrznym źródłem motywacji, odwagi, zaufania i stabilności.

Ten moduł pokazuje jak korzystać z wartościowej techniki jaką jest wizualizacja. Praca ze świadomością i podświadomością.

Na ile znasz siebie? Na ile sobie ufasz? Moduł 3 jest pracą z własną Intuicją, która jest źródłem cennej wiedzy i kreatywności.

Jak opierać się na prawdzie, która jest gwarancją trwałości sukcesu.

Sprawdź, na ile przyswoiłeś wiedzę z 4 pierwszych modułów.

W tej części znajdziesz kolejne 4 moduły rozwojowe poświęcone ważnym życiowym praktykom: Akceptacja, wdzięczność i uważność, Od ogółu do szczegółu, Energia słów oraz Odporność, odwaga i pokora.

Moduł 5 pokazuje, w jaki sposób wykorzystać 3 praktyki: akceptacji, wdzięczności i uważności. Akceptacja tego, co przynosi droga. Wdzięczność za to, co mamy. Bycie w stanie równowagi. Uważność jako bycie tu i teraz.

Moduł 6 wyjaśnia, jak dostrzegać większy cel, jak dokonywać wyboru tego, co ważne oraz eliminować rzeczy nieistotne.

Moduł na temat świadomego czerpania energii ze słów, bez unikania tych, które są ciężarem i zabierają nam ją.

Moduł 8 wyjaśnia: w jaki sposób budować odporność, czym jest odwaga, czym jest dla mnie pokora? Jak ją "zaprosić" do swojego życia?

Sprawdź na ile przyswoiłeś wiedzę z 4 kolejnych modułów. 

W tej części znajdziesz kolejne 4 moduły rozwojowe poświęcone niezbędnym dla rozwoju osobistego Zasadom: Zasadzie Równowagi, Less is more, Zasadzie Poszanowania Energii oraz Prawie Paradoksu (Elastycznej Determinacji).

Jak zachować równowagę w życiu, ciele i umyśle - droga do osiągania celów.

Czy mniej może dać więcej? O sztuce rezygnacji, koncentracji działań na najważniejszych celach.

Jak kierować swoją energię ku sprawom najważniejszym,  a ograniczać jej zużycie na decyzje małoważne i nieistotne.

Czy cel to droga? Czy porażka to koniec czy początek drogi? Co oznacza być elastycznie zdeterminowanym?

Sprawdź na ile przyswoiłeś wiedzę z 4 ostatnich modułów. 

Podsumowanie mojego procesu rozwojowego. Jak wykorzystać zdobytą wiedzę? Jak zamienić ją na codzienne Rytuały gwarantujące życiowy sukces?

Test autooceny po zakończeniu procesu rozwojowego. Pozwoli na ocenę zmian jakie zaszły we mnie przez cały program Power4Success.

Sekcja wskazuje na najważniejsze rzeczy, które mogą mi towarzyszyć w dalszej drodze. Program kończy się otrzymaniem imiennego  certyfikatu. 

Masz pytania?

Chciałbyś/-abyś o coś zapytać w związku z programem rozwojowym Power4Success: Fundamenty Skuteczności Osobistej?

Magdalena Drożdż

Email: kontakt@marekkaminskiacademy.com
Tel.: 793-013-191